Ontmoetingsplek Het Odensehuis in Emmen is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Het Odensehuis is geopend van 10:00 - 15:00 uur. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en informatie. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich’ thuis’ kunnen voelen.

Kom gerust eens binnen voor een kopje koffie en ontmoet elkaar zonder u aan te hoeven melden (geen indicatie nodig). Wilt u meedoen met onze activiteiten of bent u op zoek naar informatie? Stap dan, zonder u aan te hoeven melden, eens binnen bij het Odensehuis in Emmen.
Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk, met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden, zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk nog op een plezierige manier deel kunnen nemen aan de samenleving. Een Odensehuis wil perspectief bieden en dat mensen met dementie en hun mantelzorgers elkaar ontmoeten.