Beste relatie, heer/mevrouw,

In 2019 kwamen Cosis, Hoofdaanbieder Emmen Zuid en Welzijnsorganisatie Sedna samen op het idee van het Odensehuis. Een inloophuis voor mensen met beginnende geheugenproblematiek en hun naasten. Dit vanuit de opdracht om, daar waar mogelijk, te innoveren en te zoeken naar laagdrempelige, toegankelijke zorg in het voorliggend veld.

Halverwege 2020 startte het Odensehuis Emmen. Cosis en Sedna werkten samen met woningcorporatie Domesta. Die laatste partij stelde een woning beschikbaar. Het doel was dat het Odensehuis na drie jaar als zelfstandige stichting verder zou gaan.

De afgelopen tijd hebben vrijwilligers, bestuur in oprichting en verschillende andere partijen zich stevig ingezet voor het Odensehuis. We zagen ook dat er veel interesse was vanuit de buurt en deelnemers.

Helaas moeten we ondanks dat, concluderen dat het niet haalbaar is om het Odensehuis nog langer open te houden.

Het Odensehuis, gevestigd aan de Rolderbrink 98 in Emmen, sluit per direct. Alle deelnemers en vrijwilligers zijn inmiddels geïnformeerd. Wij zorgen voor een zorgvuldige afronding en waar gewenst een passend alternatief voor de deelnemers.

Tot slot bedanken we hierbij alle vrijwilligers en andere betrokkenen voor hun enorme inzet en betrokkenheid. Dit was hartverwarmend.